Instrukcja

Opis montażu zsypu do gruzu

1. Najpierw należy zamontować konstrukcję nośną na ścianie. Otwory w elemencie wsuwanym pozwalają dopasować konstrukcję do grubości muru. Dokręcić śruby kontrujące, wypoziomować konstrukcję i jeżeli to potrzebne zaklinować i dokręcić do muru element wsuwany konstrukcji.

2. Następnie umieścić wciągarkę na konstrukcji nośnej i dokręcić śrubę mocującą.
Opuścić linę wciągarki na dół.

Hakami liny wciągarki dopiąć pierwszy element podstawowy za jego pierwsze ogniwa łańcucha i skontrolować zamknięcie zapadek haków.
UWAGA! Nie dopinać pierwszego elementu podstawowego za jego haki, ponieważ w następnych krokach wystąpi trudność w przepięciu do konstrukcji nośnej.

3. Po dopięciu pierwszego elementu podciągnąć linę o około 1 metr i do zwisających łańcuchów dopiąć drugi element podstawowy jego hakami i skontrolować zamknięcie zapadek haków.
Operację tą powtarzamy do złożenia całego zsypu.

4. Elementy wyposażone w wewnętrzny płaszcz przeciwścierny z blachy ocynkowanej montować jako ostatnie dwa lub trzy segmenty lub dodatkowo w miejscach wystąpienia łuków (odchyleń od pionu).

5. Po spięciu wszystkich elementów podciągnąć wciągarką zestaw do takiej wysokości, aby haki pierwszego elementu sięgały konstrukcji nośnej. Dopiąć haki do konstrukcji nośnej i skontrolować zamknięcie zapadek haków.
Opuścić wciągarką zestaw tak, aby obciążenie zostało przeniesione z wciągarki na haki konstrukcji nośnej. Odpiąć haki wciągarki i zdemontować wciągarkę.

6. Następnie umieścić element zasypowy na konstrukcji nośnej (szeklę na tylnej części elementu zasypowego umieścić na pionowym bolcu podtrzymującym konstrukcji nośnej).
Ostatni element na dole dowiązać za pomocą jego łańcuchów i liny do kontenera pod zsypem.

7. Podczas demontażu opisane czynności wykonać w odwrotnej kolejności.

UWAGA! Podczas wciągania krótkich zestawów bez użycia wciągarki zwrócić uwagę na rozstaw haków pierwszego wciąganego elementu podstawowego. Rozstaw ten musi być dopasowany do uszów konstrukcji nośnej. W przeciwnym razie wystąpią trudności w dopięciu elementu do konstrukcji nośnej.
Długość efektywna jednego elementu podstawowego to około 100cm.
Waga jednego elementu podstawowego to około 11kg.
Zaleca się stosować konstrukcję nośną lekką do obciążenia 120kg.
Powyżej obciążenia 120kg należy stosować konstrukcję nośną ciężką.
W zestawach o wadze powyżej 200kg powinno się stosować dodatkową konstrukcję pośrednią stabilizującą zsyp i odciążającą konstrukcję górną.

zsyp10